PRIVACYBELEID

 

Dit privacy statement ziet toe op de websites van www.huisartsenhulp.nl (hierna ‘Huisartsenhulp’). Huisartsenhulp specialiseert zich op de bemiddeling van werkgevers en werkzoekende voor huisartspraktijken, gezondheidscentra en huisartsposten.

Wij kunnen van jou persoonsgegevens verwerken. Huisartsenhulp zijn daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordering Persoonsgegevens (AVG). In dit statement informeren wij jou over de verwerking van je persoonsgegevens, als het over jouw persoonsgegevens gaat ben jij immers zoals dat heet een betrokkene. Een verwerking is daarnaast (onder andere) elke actie van het verzamelen, bewaren, raadplegen, verwerken en/of doorgeven van persoonlijke gegevens.

Een persoonsgegevens is elk gegeven, of een verzameling van gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon of een persoon herleidbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld je naam, adres of telefoonnummer zijn. Hiertoe behoren geen zakelijke gegevens, zoals een algemeen emailadres van een bedrijf.

Gegevensverwerking

Gebruikers

Huisartsenhulp kan op verschillende manieren gegevens verwerken, de belangrijkste manier waarop wij dit doen is doordat je deze zelf aan ons geeft. Het is namelijk mogelijk om bij ons een account aan te maken. Dit heeft als gevolg dat dat wij gegevens verkrijgen en dus verwerken, bijvoorbeeld voor het aanmaken van je profiel en het opzetten van contact. Als je een werkzoekende bent zijn de volgende gegevens noodzakelijk voor het aanmaken van een account:

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, functieprofiel, studie, werkervaring, CV, nascholingen en contactgegevens zoals je emailadres en telefoonnummer.

Als je wilt reageren op een vacature met betrekking tot een vaste baan dan hebben wij hier ook je huidige salarisschaal voor nodig. Verder heeft een werkzoekende de keuze om een profielfoto te uploaden, dit is niet verplicht. Indien je als waarnemend huisarts een account wilt aanmaken als werkzoekende dan vragen wij daarnaast ook de volgende documenten of registratienummers: BIG, RGS, AED, lidmaatschap klachtencommissie, Uzipas en je nascholingen.

Indien je als werkgevende een account wilt aanmaken om vacatures te kunnen plaatsen, worden er in principe alleen zakelijke gegevens verwerkt, deze worden in principe niet als persoonsgegevens gezien. Voor het registreren van een account hebben wij alleen wel een contactpersoon nodig met daarbij een naam, het emailadres en een mobiel telefoonnummer. Toch kan het voorkomen dat het e-mailadres en mobiel nummer dat je hier invoert, je eigen privégegevens zijn (bijvoorbeeld als je geen zakelijke mobiele telefoon hebt). In dat geval verwerken wij persoonsgegevens.

Huisartsenhulp verzamelt deze gegevens om werkaanbieders en werkzoekende aan elkaar te koppelen, het contact op te zetten, passende vacatures aan te bieden, passende werkzoekende te kunnen aanbieden op basis van de vacaturevereisten en om werkzoekende en werkgevers te kunnen identificeren.

Daarnaast hebben wij de gegevens van werkzoekende nodig om betalingen uit te kunnen laten voeren indien een werkzoekende is aangenomen door een werkgever. Om dit mogelijk te maken is het vereist dat wij in dat geval ook jouw BSN nummer ontvangen om aanmelding bij de organisatie die jouw verloning mogelijk maakt. Deze gegevens bewaren wij verder niet zelf maar worden door de juridisch werkgever bewaard. Als een werkzoekende is aangenomen kan Huisartsenhulp ook bepaalde administratieve zaken verzorgen. Bijvoorbeeld het namens ZZP-huisartsen opstellen van facturen van de gemaakte reiskosten en werktijden. In dat geval moeten wij weten wanneer een werkzoekende gewerkt heeft en welke reiskosten de werkzoekende heeft gemaakt zodat deze aan de werkaanbieder gefactureerd kunnen worden.

HuisartsenHulp bewaart jouw persoonsgegevens conform de wettelijke bewaartermijnen. Jouw profiel bij Huisartsenhulp blijft maximaal 2 jaar actief wanneer je niet inlogt, na het verstrijken van 2 jaar na jouw laatste aanmelding op onze website zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen met uitzondering van de gegevens waarvoor een langere bewaartermijn geldt. Wanneer jij inlogt op jouw profiel dan blijft jouw profiel zonder tegenbericht maximaal 2 jaar behouden. Wanneer jij een CV uploadt op jouw profiel dan blijft dit maximaal 1 jaar geldig. Via jouw profiel kan je aangeven dat jouw CV door HuisartsenHulp langer bewaard mag blijven. Als je deze toestemming niet geeft dan wordt jouw CV na 1 jaar verwijderd.

Websitebezoek

Huisartsenhulp verwerkt gegevens van websitebezoekers. Dit gebeurt in eerste instantie alleen om ervoor te kunnen zorgen dat zij de website kunnen gebruiken. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat bezoekers de website te zien krijgen in een formaat dat aansluit op hun browser en apparaat (telefoon/pc/tablet), zich kunnen inschrijven voor een nieuwsbrief, en contact kunnen opnemen via het contactformulier. Dit gebeurt door middel van functionele cookies, hier is geen toestemming voor vereist.

Cookies

Daarnaast gebruiken wij eventueel cookies die informatie geven over het surfgedrag van website bezoekers. Deze informatie bestaat onder andere uit je IP-adres, browser specificaties, en gegevens over je surf- en klikgedrag op de website zoals datum, tijd en duur van websitebezoek, hoe je tot de website bent gekomen (direct, via een link of zoekmachine), je bekeken pagina’s, de door jou gebruikte zoektermen en dergelijke. Dit gebeurt door middel van tracking cookies. Bij je eerste bezoek op de website heb je een notificatie gekregen of je deze cookies wilt toestaan. Het verzamelen van deze informatie gebeurt pas nadat je hiermee akkoord bent gegaan. Wij gebruiken hiervoor alleen cookies van Google Analytics en Facebook, deze verzamelen de gegevens voor communicatie- en marketingdoeleinden. Dat wilt zeggen dat wij hiermee geaggregeerde statistische informatie op (laten) stellen (dit zijn zogeheten websitestatistieken) voor doelgroep- en marktanalyse, wij ontvangen deze informatie dus niet op persoonlijk niveau maar wij krijgen alleen een algemeen beeld van hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kunnen wij de navigatie op de website verbeteren, aanpassingen maken aan de behoeften van onze bezoekers en kunnen wij meten hoeveel bezoekers via bepaalde externe advertenties op onze website komen.

Daarnaast maken wij gebruik van een Facebook Pixel. Dit is een pixel (een klein miniscuul puntje in de browser) van Facebook die wij op onze website plakken en het proces is vergelijkbaar met een cookie. Deze pixel verzamelt informatie over jouw surfgedrag en zorgt er automatisch voor dat jij gerelateerde advertenties (van Huisartsenhulp) op je Facebook tijdlijn te zien krijgt.

Gezien wij voor de cookies gebruik maken van Google en Facebook hebben wij helaas geen verdere invloed in hoe deze de gegevens verder gebruikt. Wij verwijzen je hiervoor door naar het privacybeleid van Google en Facebook zelf. Google heeft daarnaast zijn hoofdkantoor en andere vestigingen in de Verenigde Staten en op andere locaties buiten de Europese Economische Ruimte. Het kan zijn, dat deze partijen de met hun cookies verzamelde gegevens ook doorgeven naar zulke buitenlandse vestigingen. Indien je toestemming geeft voor de cookies van deze partijen, wordt dit ook gezien als toestemming voor een dergelijke doorgifte. Het is mogelijk om cookies weer uit te schakelen nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven. Dit gebeurt in je browserinstellingen. Let wel op, als je cookies blokkeert kan het soms voor komen dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van de gebruikers beter te begrijpen en de service die wij leveren te optimaliseren. Hotjar is een service die ons laat begrijpen wat onze gebruikers doen op de site (Hoe lang ze op een bepaalde pagina blijven, op welk knopje ze drukken, wat de gebruikers fijn en niet fijn vinden). Op deze manier blijft de service die wij onze gebruikers bieden goed en up-to-date door middel van hun feedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technische opties om gegevns te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (specifiek het IP adres van het apparaat wat ze gebruiken (dit wordt anoniem opgeslagen), grootte van het scherm dat ze gebruiken, type apparaat, browser informatie, locatie waar ze het apparaat gebruiken (alleen het land waar het gebruikt wordt), de taal die ze gebruiken om onze site weer te geven). Hotjar slaat al deze informatie op in een nepprofiel. Hotjar zal nooit de opgeslagen data gebruiken om een gebruiker te identificeren of op enige andere manier gebruikt worden. Voor verdere details verwijzen wij u door naar Hotjar’s privacy policy.

Je kan door middel van deze link zorgen dat er geen profiel van jou door Hotjar wordt aangemaakt, dat er niet door Hotjar wordt bijgehouden hoe jij onze site gebruikt en voor eventuele andere sites die gebruik maken van Hotjar.

Tot slot verwerken wij eventueel gegevens voor de beveiliging van de website en het voorkomen, opsporen en tegengaan van (optreden tegen) fraude of anderszins onrechtmatig gebruik van de website. Ook is het mogelijk dat Huisartsenhulp je gegevens moet verwerken voor het afhandelen van eventuele geschillen of de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals administratieplichten, maar ook eventuele plichten in het kader van onderzoek door bevoegde autoriteiten of bij een rechterlijk bevel.

Ontvangers

Een door ons ingeschakelde Verwerker kan toegang hebben tot persoonsgegevens. Een Verwerker is meestal een dienstverlener die in het kader van zijn diensten voor ons ook persoonsgegevens verwerkt of toegang heeft tot persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer een dienstverlener de verzending van mailings verzorgt, een systeem beheert of de hosting van de website uitvoert. Met deze Verwerkers sluiten wij altijd een speciale zogeheten verwerkersovereenkomst af aan de hand van een standaard formaat die voldoet aan de vereisten van de AVG. Deze verwerkers mogen jouw persoonsgegevens alleen gebruiken of inzien voor hun dienstverlening aan Huisartsenhulp. Als je als werkzoekende een account aanmaakt op de website en solliciteert op een vacature, versturen wij jouw gegevens aan de werkaanbieder. Hierbij wordt jouw profiel, samen met je CV, automatisch aan de werkaanbieder gestuurd zodra je aangeeft te willen solliciteren op een vacature. Dit is noodzakelijk voor het sollicitatieproces en zodat de werkaanbieder contact kan opnemen met werkzoekende. Andersom worden contactgegevens van werkaanbieders gedeeld met gebruikers op de website. Dit is eveneens bedoeld om contact tussen de werkaanbieder en de werkzoekende mogelijk te kunnen maken. De gegevens van gebruikersaccounts worden eveneens automatisch doorgestuurd naar een database host die het voor ons mogelijk maakt om profielen bij te houden en deze functies te kunnen aanbieden.

Als een werkzoekende wordt aangenomen dan kan het ook voorkomen dat wij gegevens moeten doorgeven aan de organisatie die jouw verloning verzorgt. Dit gebeurt handmatig en er kunnen dan ook geen gegevens onbedoeld automatisch aan deze organisatie worden verstuurd.

Daarnaast kunnen gegevens van websitebezoekers gedeeld worden met onze websitebeheerder en ons marketingbureau. De websitebeheerder heeft toegang tot de gegevensstromen en database van onze website omdat hij in staat moet zijn om deze te kunnen onderhouden. Hij mag dit alleen doet als het echt noodzakelijk is voor zijn werkzaamheden.

Ons marketingbureau analyseert en optimaliseert voor ons relevante online marketing doelgroepen door jouw naam en e-mailadres te delen met Facebook & LinkedIn. Dit gebeurt enkel via een handmatig proces zodat er geen gegevens onbedoeld automatisch aan het marketingbureau verstuurd kunnen worden. Het is wel mogelijk dat je hierdoor eventueel marketingcommunicatie ontvangt.

Verder kunnen wij jouw persoonsgegevens aan derden bekendmaken,

(a) indien je daartoe toestemming hebt gegeven; of in het geval dat wij ons hiertoe genoodzaakt zien om
(b) een geschil af te handelen;
(c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of
(d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik (denk in dit geval aan specifieke autoriteiten).

Tot slot is het via de website mogelijk om toestemming te geven voor het ontvangen van e-mailcommunicatie over passende vacatures voor werkzoekende.

Rechten van personen

Als het gaat over de verwerking van persoonsgegevens heb je als betrokkene bepaalde rechten. Zo heb je uiteraard het recht om te weten welke gegevens wij verwerken, voor welk doel en op welke manier.

Ook heb je met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens enkele keuzes. Zo is het mogelijk, en een recht voor jou als betrokkene, om eerder gegeven toestemming weer in te trekken. Dit betekent dat je de toestemming voor marketingcommunicatie, maar ook de toestemming voor cookies, altijd weer mag intrekken. Onze eigen marketingcommunicatie bevat altijd een link waar je kan aangeven dat je deze niet langer wilt ontvangen. Cookies kunnen via de instellingen van je eigen internetbrowser worden gewist. Dit houdt wel in dat bij je eerstvolgende bezoek aan de website, opnieuw om toestemming wordt gevraagd.

Je hebt als werkzoekende ook een mogelijkheid om een profielfoto te uploaden. Dit is geen verplichting en je mag deze uiteraard ook altijd weer verwijderen.

Daarnaast heb je ook het recht om gegevens die wij verzamelen in te zien en om eventueel te verzoeken dat deze worden gecorrigeerd of verwijderd. Wij behandelen zulke verzoeken altijd binnen de wettelijke termijn van vier weken.

Het kan voorkomen dat je ons verzoekt om jouw gegevens te verwijderen terwijl wij gerechtigd of zelfs wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te verzamelen of nog te bewaren, in zo’n geval kunnen wij jouw verzoek niet opvolgen en zijn wij ook niet verplicht om dit te doen. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij dit wel altijd aan je uitleggen of beargumenteren.

Indien je het hier niet mee eens bent kun je op het volgende emailadres een bezwaar maken of een klacht indienen: avg@huisartsenhulp.nl

Contact

Voor verzoeken omtrent gegevensverwerking, maar uiteraard ook voor vragen en andere privacy zaken kan je hier terecht bij avg@huisartsenhulp.nl

Voor verdere vragen kan je contact opnemen met Huisartsenhulp via onderstaande contactgegevens.

Adres: Herengracht 560 IV, 1017CH Amsterdam Contact: 020 – 2621020 info@huisartsenhulp.nl